Declaració de la política integrada

La Direcció de Torres Gumà, S.L. es compromet a establir i mantenir un  nivell de qualitat elevat segons la norma UNE EN ISO 9001: 2015 i un sistema de gestió ambiental eficaç d'acord amb la norma UNE EN ISO 14001: 2015.

Oferim als nostres clients una gama de productes aptes segons les especificacions, la seguretat i la fiabilitat, juntament amb un suport tècnic en l'aplicació de nous processos. A més, complim amb els requisits vigents en la legislació ambiental, tot aconseguint un creixement sostenible i continuat dels nostres processos, respectant i preservant el medi ambient.

Per aconseguir els objectius establerts, la direcció de Torres Gumà, S.L. proporciona els mitjans humans, tècnics i formatius suficients en tots els departaments per tal d'obtenir una alta qualitat en tots els processos, tot mantenint una política ambiental adequadament definida.

Integrant les normes UNE EN ISO 9001: 2015,14001: 2015, contribuïm a una millora contínua, oferint als nostres clients un procés competitiu i d'alta qualitat, amb la garantia de respectar i mantenir el medi ambient.

Amb la participació de tots, potenciem la motivació a través de la formació i una excel·lent gestió de la Qualitat i el Medi Ambient. Aquesta millora contínua de la qualitat dels nostres productes i serveis ens fa sentir partícips de la nostra empresa.

Convidem els clients i proveïdors a compartir els nostres valors fonamentals com són la professionalitat i un gran respecte cap al medi ambient.

D. Joan Torres Gumà

Gerent

® Torres Gumà 2013 (Darrera actualització Agost 2018)

Avís Legal

Política de Privacitat i Protecció de Dades