català  / castellano  /  english

Tel. 93 777 66 84  :::  torresguma@torresguma.com

Declaració de la política de qualitat

Torres Gumà S.L. té com objectiu bàsic aconseguir i mantenir un elevat nivell de qualitat de manera que en tot moment estem assegurant als nostres clients productes conformes amb les especificacions i la seguretat i fiabilitat que requereixin les seves necessitats.

Per aconseguir aquests objectius són necessaris nous esforços que condueixin a un canvi cultural de tot el personal de la companyia, sense distinció de categories, que faci de Torres Gumà S.L. una empresa modèlica tant en les seves relacions internes com externes.

La consecució d'aquest objectiu bàsic comporta ineludiblement a l'obtenció de diferencials enfront de la nostra competència que no dubtem han de repercutir favorablement en una major satisfacció als nostres clients.

A través de la formació, la comunicació i la informació potenciarem la nostra pròpia motivació, perquè amb la participació de tots, la millora constant de la qualitat dels nostres productes i el nostre servei ens faci sentir orgullosos de la nostra empresa, però mes encara de la nostra professionalitat.

Conscients de la importància de la conservació del medi ambient, Torres Gumà S.L. va realitzar les accions pertinents per a protegir-lo i respectar-lo, en totes les fases i àrees de l'empresa.

La direcció i la resta de departaments integrants de Torres Gumà S.L. som conscients que la qualitat és un factor que determina el bon rumb de l'empresa. Per això ens comprometem a complir els requeriments del Manual i dels Procediments.

Confiem que amb la participació de l'excel·lent equip humà que componem Torres Gumà S.L. podem dur a bona fi tots els objectius que són marcats.

D. Joan Torres Gumà

Gerent

® Torres Gumà 2013 / Avís legal