Tel. 93 777 66 84  :::  torresguma@torresguma.com

Tractament Superficial

Delta Tone 9000

 

Un producte que porta làmines o flocs de zinc i alumini barrejats amb unes resines que fan del conjunt una capa d'alta resistència a la corrosió.

Aquest producte es pot aplicar per immersió i centrifugació en fred i a pistola.

Característiques

• De 8 a 10um té una resistència de fins a 480h CNS

• És de color plata

• Producte Inorgànic

• És conductor

• No fragilitza les peces

• Permet recobriments posteriors (Basecoat)

• Producte lliure de CrIII i Cr VI

• No conté cap tipus de material mutagen o cancerigen, ni tampoc és nociu per a la pell

• Té propietats anticorrosives catòdiques

• Assecat a 200ºC - 230ºC de temperatura per cada capa durant 20 minuts.

® Torres Gumà 2013 (Darrera actualització Agost 2018)

Avís Legal

Política de Privacitat i Protecció de Dades