Tel. 93 777 66 84  :::  torresguma@torresguma.com

Tractament superficial

Delta Protekt KL-100

 

Delta protekt ®Kl-100 és un sistema de protecció anticorrosiva, aplicat mitjançant immersió, centrifugació i polimerització en massa per a peces metàl·liques, especialment peces d'acer.

És un recobriment orgànic amb floquets de zinc i alumini, amb una excel·lent protecció contra la corrosió.

Admet tractaments posteriors per aportar-hi color, oferint major protecció anticorrosiva, resistència química i, en cas de ser necessari, també admet lubricació.

Delta protekt ®Kl-100 es pot aplicar sobre cargols, femelles, bulons, reblons i elements de fixació d'alta resistència per al sector de l'automoció, construcció, energies renovables i marítimes. També s'apliquen en peces que no siguin de fixació, com peces de fosa, de tall fi, d'estampació, etc.

Tractament superficial

Delta Protekt VH

 

Delta Protekt VH® és un producte segellador inorgànic amb base principalment aquosa per aplicar-lo sobre Delta Protekt ®KL-100 / KL-120

Aquest producte és lliure en metalls pesats  com ara el Cr. Contribuint així a la conservació del medi ambient.

La seva característica principal és la disminució de coeficients de fricció.

Conté propietats anticorrosives catòdiques.

Segellat transparent amb additius antifricció.

La numerologia del VH, correspon al coeficient de fricció.

S'usarà el Delta Protekt VH segons el coeficient de fricció requerit pel client.

Tractament superficial

Delta Protekt KL-120

 

Delta protekt ®Kl‐120 és un sistema de protecció anticorrosiva, aplicat mitjançant immersió, centrifugació i polimerització en massa per a peces metàl·liques, especialment peces d'acer.

És un recobriment orgànic amb floquets de zinc i alumini, amb una excel·lent protecció contra la corrosió i gran poder de cobertura.

Admet tractaments posteriors per aportar-hi color, oferint major protecció anticorrosiva, resistència química i, en cas de ser necessari, també admet lubricació.

Delta protekt ®Kl‐120 es aplicable a cargols, femelles, bulons, reblons i elements de fixació d'alta resistència per al sector de l'automoció, construcció, energies renovables i marítimes. També s'apliquen en peces que no siguin de fixació, com peces de fosa, de tall fi, d'estampació, etc.

Característiques

Característiques

Característiques

- Recobriment de floquets de zinc i alumini. Ofereix protecció catòdica contra la corrosió (efecte barrera).

- Reducció de corrosió blanca (oxid de zinc).

- Curat a baixa temperatura (220 º-250ºC) per no influir en l'estructura en acers d'alta resistència.

- Resisteix a productes químics, dissolvents, combustibles, etc.

- Suporta temperatures fins a 150ºC.

- Admet múltiples cargolats i descargolats.

‐ Producte exempt de metalls pesants RoHS 2002/95/ EC: Cr6+,Pb,Cd o Hg. Contribuint al medi ambient.

‐ Compleix requeriments de REACH

‐ Recobriment de floquets de zinc i alumini.

‐ Reducció de corrosió blanca (oxid de zinc).

‐ Curat a baixa temperatura (220 º-250ºC) per no influir en l'estructura en acers d'alta resistència.

‐ Resisteix a productes químics, dissolvents, combustibles, etc.

- Pot suportar 500h.CNS. Després d'aplicar-hi una temperatura superior a 300ºC. durant 1h.

‐ Admet múltiples cargolats i descargolats.

‐ Compleix els requisits mediambientals de la indústria de l'automòbil, així com els de la directiva Europea 2/53/CE.

‐ Producte exempt de metalls pesants RoHS 2002/95/ EC: Cr6+,Pb,Cd o Hg. Contribuint al medi ambient.

‐ Compleix requeriments de REACH

- Recobriment amb excel·lents propietats contra la fricció.

- L'espessor per capa va d'1 a 3μ.

- Resisteix productes químics, dissolvents orgànics, olis de motor, anticongelants, líquids de frens, etc.

- Suporta temperatura de fins a 250ºC.

- Admet múltiples cargolats i descargolats.

- El producte és incolor, mostrant el color original de la peça.

‐ Reducció de corrosió blanca (oxid de zinc).

‐ Producte exempt de metalls pesants RoHS 2002/95/ EC: Cr6+,Pb,Cd o Hg. Contribuint al medi ambient.

‐ Compleix requeriments de REACH

® Torres Gumà 2013 (Darrera actualització Agost 2018)

Avís Legal

Política de Privacitat i Protecció de Dades